Coaching

De bron van het werkwoord ’to coach’ verwijst naar het vervoeren van een gewaardeerd of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.

In het coachingsproces is er geen vastgelegd traject. Ik beluister jouw verhaal en samen brengen we de vragen en topics waarrond je wil werken in kaart. 

Voel je dat er meer in je leven zit dan dat je er kan uithalen? Heb je de indruk niet helemaal op de juiste plek te zitten, in je job, je relaties met anderen? Wil je een nieuwe weg inslaan en zoek je begeleiding hierin? Ben je bereid om naar jezelf te kijken en te doorgronden wat je mist en waar je vast in loopt? Wil je ondersteuning om op een andere manier in het leven te staan, anders te communiceren, te reageren, beslissingen te nemen?

Heel vaak hanteren we vastgeroeste denkpatronen die ons belemmeren om volop te leven. Onbewust ontzeggen we onszelf om te zijn wie we in wezen zijn uit angst voor onbegrip, negatieve reacties, om niet aanvaard te worden. Toch ligt daarin net onze grote kans om die angst te overwinnen en te kunnen groeien.

Coaching kan helpen om deze patronen te ontrafelen en er bewust mee leren omgaan. Onlosmakelijk komen daarbij thema’s als rouw en verliesverwerking aan bod.

Ik spits me dan ook niet vast op een bepaald thema in mijn aanbod. Belemmerende patronen en gedachten komen namelijk in elk aspect van je leven terug.  Eerder wil ik je in je totaliteit als mens zien, zonder te oordelen of de weg die jij wil inslaan goed of fout is. 

Samen bekijken we de mogelijkheden die je hebt, wat je mogelijks weerhoudt, hoe je de stappen kan zetten die je wil en de bijhorende emoties kan dragen. Ik volg jou en jouw tempo bij het zoeken en begaan van nieuwe wegen in je leven om te vinden waar jouw hart ligt.