FAQ

Hoe ziet het verloop van een begeleiding eruit?

In het eerste gesprek beluister ik wat jou ertoe aanzet om de stap naar coaching te zetten. Samen bekijken we wat er precies moeilijk loopt of waarbij je voornamelijk ondersteuning nodig hebt. Indien zou blijken dat ik niet kan beantwoorden aan jouw vraag, onderzoek ik de mogelijkheden om je door te verwijzen naar een andere zorgverlener. In de sessies die volgen, werken we rond de gemaakte doelstellingen. Dit kan eventueel ondersteund worden door thuisopdrachten. Zijn er gaandeweg andere thema’s of vragen die naar boven komen, dan kunnen deze uiteraard ook aan bod komen in de sessies.

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op een eerste gesprek?

Veel hoef je niet te doen. De belangrijkste stap, een afspraak maken en zo in beweging komen, heb je al gedaan. Weet dat je mag zijn wie je bent, er wordt naar jou geluisterd en je hebt zelf de regie van je proces in handen.

Hoe lang duurt een begeleidingstraject?

Dat is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Doorgaans geven cliënten na 4 à 5 sessies aan dat ze terug verder kunnen. Vaak worden de eerste sessies kort op elkaar gepland (om de 2 à 3 weken), waarna er steeds meer tijd tussen is (om de 4 à 6 weken). Dit is geen vaststaand iets, maar wordt steeds in overleg bekeken, waarbij rekening gehouden wordt met jouw tempo en noden. Voldoende tijd tussen de sessies is ook nodig om wat aangereikt werd verder te kunnen integreren in de dagdagelijkse praktijk.